‘ก.ค.ศ.’ เดินหน้าแก้ระเบียบรับกฎหมายใหม่ คืนอำนาจแต่งตั้ง-โยกย้ายให้เขตพื้นที่ฯ

ก.ค.ศ. เดินหน้าแก้กว่า 100 ระเบียบ-ข้อบังคับ รับกฎหมายใหม่คืนอำนาจแต่ตั้งโยกย้ายให้ เขตพื้นที่ฯ ตั้งคณะทำงาน ยกร่างหลักเกณฑ์เฟ้น ‘อ.ก.ค.ศ.’ ยันไร้ปัญหาเกณฑ์PA  1 ต.ค.ยื่นประเมินตามเดิม  

นายประวิต  เอราวรรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า  ตามที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. พ.ศ. …ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้นั้น ตนได้หารือ กับผู้บริหารก.ค.ศ. เพื่อปรับแก้ระเบียบและข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่ออกมาตั้งแต่ปี2560-2565 ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ โดยเรื่องใดที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ก็ต้องโอนให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายใหม่ ซึ่งมีกว่า 100 ฉบับที่ต้องดำเนินการปรับแก้ และขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงาน เพื่อยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ จากนั้นจะนำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว สอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการก.ค.ศ. ที่มีน.ส.ตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธานพิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 90 วันก่อนกฎหมายประกาศใช้อย่างแน่นอน